Správa železnic, státní organizace Města a obce TOMI REMONT a.s. Reference: 2015 Oprava mostních objektů na tr. Krnov – Glucholazy Oprava propustku v km 98,614 Brno - Vlárský průsmyk Oprava propustku v km 142,573 trati Brno - Vlárský průsmyk DDÚ - Bohumín - Šunychl -  rekonstrukce objektu Oprava areálu Kunčice Chodník podél silnice III/48413 I. a II. Etapa, Obec Janovice   2016 Oprava zpevněných ploch provozního střediska Kunčice AREÁL TO OLOMOUC NA ŠPICI – GARÁŽOVÁ STÁNÍ – II. ETAPA, “ Projekt parkoviště pro objekt ústředního stavědla Olomouc“ Rekonstrukce železničního přejezdu v km 4,740 Zateplení obvodového pláště PS v Šumperku Holešov - Garáž provozního střediska ST Zlín 2017          Oprava VB Kravaře          Oprava VB Krnov II. etapa          „Rekonstrukce žel. přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol. závor na trati Zaječí - Hodonín“          Zrušení hlásky Jívová vč. demolice          Doplnění závor a rekonstrukce přejezdu 2,680 a 9,351km 2018          Most km 2,171 trati Bohumín- Vrbice- Bohumín st.hr. (PKP)          Rekonstrukce zastávky Šumice“          Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník          Modernizace železničního uzlu Pardubice vybraných částí Projektu stavby: SO 02-51-01 ŽST PARDUBICE HL. N.,NOVÝ TECHNOLOGICKÁ BUDOVA NA TŘEBOVSKÉM ZHLAVÍ SO 02-51-02 ŽST PARDUBICE HL. N., NOVÁ PROVOZNÍ BUDOVA NA PRAŽSKÉM ZHLAVÍ SO 02-51-02.01 ŽST PARDUBICE HL. N.,NOVÁ PROVOZNÍ BUDOVA NA PRAŽSKÉM ZHLAVÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STAVĚDLE Č.5 SO 2 39 01 ŽST Pce, hl.n. kabelovody SO 2.2.06 OPLOCENÍ A DROBNÁ ARCHITEKTURA C.4.2.01 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2019          Rekonstrukce ŽST Srkbeň          Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321)          Rekonstrukce přejezdu v km 99,433(P7957)          Dvojgaráž MUV PS Staré Město u U.H          Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov
REFERENCE
©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Naši zákazníci
Certifikace ISO:
Správa železnic, státní organizace Města a obce TOMI REMONT a.s. Reference: 2015 Oprava mostních objektů na tr. Krnov         – Glucholazy Oprava propustku v km 98,614 Brno         - Vlárský průsmyk Oprava propustku v km 142,573 trati Brno         - Vlárský průsmyk DDÚ - Bohumín - Šunychl - rekonstrukce objektu Oprava areálu Kunčice Chodník podél silnice III/48413 I. a II. Etapa,         Obec Janovice 2016 Oprava zpevněných ploch provozního střediska         Kunčice AREÁL TO OLOMOUC NA ŠPICI – GARÁŽOVÁ STÁNÍ        – II. ETAPA, “ Projekt parkoviště pro objekt        ústředního stavědla Olomouc“ Rekonstrukce železničního přejezdu v km 4,740 Zateplení obvodového pláště PS v Šumperku Holešov - Garáž provozního střediska ST Zlín 2017 Oprava VB Kravaře Oprava VB Krnov II. etapa „Rekonstrukce žel. přejezdu v km 4,740 (P7140)         včetně doplnění pol. závor na trati Zaječí         - Hodonín“ Zrušení hlásky Jívová vč. demolice Doplnění závor a rekonstrukce přejezdu 2,680         a 9,351km 2018 Most km 2,171 trati Bohumín - Vrbice - Bohumín         st.hr. (PKP) Rekonstrukce zastávky Šumice“ Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník Modernizace železničního uzlu Pardubice         vybraných částí Projektu stavby: SO 02-51-01 ŽST PARDUBICE HL. N.,NOVÝ TECHNOLOGICKÁ BUDOVA NA TŘEBOVSKÉM ZHLAVÍ SO 02-51-02 ŽST PARDUBICE HL. N., NOVÁ PROVOZNÍ BUDOVA NA PRAŽSKÉM ZHLAVÍ SO 02-51-02.01 ŽST PARDUBICE HL. N.,NOVÁ PROVOZNÍ BUDOVA NA PRAŽSKÉM ZHLAVÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STAVĚDLE Č.5 SO 2 39 01 ŽST Pce, hl.n. kabelovody SO 2.2.06 OPLOCENÍ A DROBNÁ ARCHITEKTURA C.4.2.01 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2019 Rekonstrukce ŽST Srkbeň Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) Rekonstrukce přejezdu v km 99,433(P7957) Dvojgaráž MUV PS Staré Město u U.H Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov
REFERENCE
Naši zákazníci
©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Certifikace ISO: